تعمیر و بازسازی روتور نیروگاه گازی سرچشمه

تعمیر و بازسازی روتور نیروگاه گازی سرچشمه به دست توانمند مهندسان و تکنسین های ایرانی در شرکت البرز توربین ( زیر مجموعه گروه مپنا ) در حال انجام است.
این تجهیز بعنوان روتور گازی در بخش برق نیروگاه بکار گرفته می شود و نقش محرک توربین را در جریان عملیاتتولید برق نیروگاه ایفا می کند.
با تعمیر و بازسازی این روتور، شاهد تغییر در میزان بهره وری/ کاهش هزینه/ افزایش راندمان تولید خواهیم بود.
فرآیندراه اندازی و اورهال این پروژه توسط همکاران توانمند و خبره شرکت خدمات انجام می شود.
#ما می توانیم