تعمیر و بازسازی گیربکس اصلی نوار حمل خاک معدن مجتمع مس سونگون

یکی از تجهیزات استراتژیک و حیاتی در خط مربوط به حمل خاک معدن از سنگ شکن به کارخانه، گیربکس می باشد.
با توجه به ضرورت تعمیر و بازسازی گیربکس اصلی نوار حمل خاک معدن مجتمع مس سونگون از سنگ شکن به ورودی کارخانه، موضوع در دستور کار شرکت خدمات قرار گرفت و با همت و راهبری همکاران فنی و مهندسی شرکت و با استفاده از ظرفیت شرکت همکار گیربکس آسیا این مهم به سرانجام رسید و هم اکنون این تجهیز، مورد بهره برداری قرار گرفته است.
# ما می توانیم #ساخت ایران
🌐 www.nfmc.ir پیام رسان بله:https://ble.ir/nfmccompany پیام رسا ن تلگرام:https://t.me/Nfmcir