مانیفست نهضت «ساخت داخل» مس در ایستگاه کیفیت

تیم فنی تامین، تجهیز و تدارکات بازرگانی در مجتمع مس سونگون در جمع مدیران گردهم آمدند تا با بررسی روند طی شده ۱۰ ساله، نظمی نوین به توسعه ساخت داخل قطعات بدهند.

در طی ۱۰ سال اخیر ۶ هزار قطعه مورد نیاز مجتمع مس سونگون، ساخته شده و این در حالی است تنها در ۱۱ ماهه امسال ۹۳۲ قطعه به همت مهندسین و کارگاههای ساخت، تامین شده است.

داخلی سازی همراه با استراتژی بومی سازی حرکت کرده و سهم منطقه آذربایجان از ۵ درصد در سال ۹۶ به ۴۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

ساخت قطعات از نظر کمیت روند خوبی را طی کرده است اما در این مرحله لازم است با وحدت مهندسی و ارائه بازخورد به کارگاههای ساخت، در ارتقا کیفیت قطعات تمرکز شود.

چاره ای جز استفاده از پتانسیل ساخت داخل نداریم و در این راستا لازم است سازندگان جدید شناسایی و در فرآیند ساخت از آنها کمک گرفته شود.

با فرآیندها و نسخه ۱۰ سال پیش نمی توان صنعت امروزی را اداره کرد لذا لازم است قوانین و فرایندها متناسب با شرایط اقتصادی بازطراحی شود.

در این نشست، مهندس بیات ماکو مدیرمجتمع، دکتر شاهنوش مدیرعامل بازرگانی، مهندس رضوی معاون مجتمع، مهندس رضایی معاون تولید، دکتر خیرخواه معاون بازرگانی، مهندس دین پژوه مدیر انبار و سفارشات به ارائه دیدگاه‌ها و گزارشات خود در این حوزه پرداختند.