گزارش تصویری حضور شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی در دوازدهمین نمایشگاه MINEX

((دوازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (Minex 2023) از روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه در مصلی تهران شروع و روز جمعه 14 مهرماه پایان یافت. هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران معدن، معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری عنوان شده‌است.
با عنایت به رسالت شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی در راستای توانمندسازی و برقراری ارتباط موثر با تامین کنندگان و همچنین تمکین به اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توانمندی ساخت داخل کشور و شرکتهای دانش بنیان، این نمایشگاه را به منزله فرصتی مناسب، برشمرده و موارد ذیل صحه گذاری گردید:
1- از تعداد 99 غرفه که در اختیار شرکتهای تولیدکننده و بازرگانی بوده است تعداد 60 تامین کننده در سامانه سجاب سابقه ثبت نام دارند.
2- پس از مراجعه و بازدید از توانمندی 27 غرفه که شرکتهای آنها در وندورلیست موجود نبودند، نحوه ورود به لیست تامین کنندگان شرکت ملی صنایع مس ایران اطلاع رسانی گردید.
3- تعداد 29 شرکت نیز با مراجعه به کانتر شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی و مذاکره با کارشناسان مستقر در نمایشگاه، نسبت به معرفی توانمندی خود اقدام نمودند که پس از تکمیل فرم مربوطه جهت ثبت نام در سامانه دریافت اطلاعات تامین کنندگان (www.nicico-acc.ir) راهنمایی لازم به ایشان ارائه گردید.